Kambiyo Senedi Nedir

Kambiyo Senedi Nedir sorusuna en basit ve kısa yanıt; “Para ya da Para Yerine Geçen Belgeler’in değiştirilmesi işlemidir” demek doğru olacaktır. Kambiyo nedir sorusu bugünlerin tartışmasız en merak edilen konularından biridir. Son günlerde Türkiye hükümeti tarafından döviz alımlarda vergi oranlarının arttırılması ile vatandaşın gündemine oturan kambiyo, meraklıları için hazırladığımız yazı ile kendisini daha iyi anlatacaktır:

Altın Döviz Vergisi 2020 başlıklı yazımızda 2020 yılının Mayıs ayında ekonomik gündemde olan “Altın Döviz Vergisi” bakalım yıl içerisinde ve sonrasında daha ne gibi gelişmeler yaşayacak. Bu yazıyla beraber döviz ve altın değerlerinde uygulanan vergi oranlarıyla beraber Kambiyo senetleri hakkında bilgi sahibi olmayan vatandaşlar, “Kambiyo Nedir” sorusuna cevap olması açısından önemli olmaktadır.

Döviz ve altın cinsi yatırımsal maddi kaynakların kontrol edilmesi konusunda hükümet kanalında yoğun çalışmalar yürütülmektedir. Hazineye kaynak yaratmada bulunan yeni yöntem; döviz ve altın cinsi maddi alımlarda vergi oranları yükselmesi

KAMBİYO VERGİSİ HESAPLAMA

Nakit al/sat ticaretindeki uygulamaları kapsayan kambiyo, kambiyo senedi olarakta; değerli evrak cinsinin bütün özelliklerine hakim ve kıymetli evrak için yukarıda yapılan açıklamaların tümünü içeren ve uygulamada en yaygın olarak kullanılan kıymetli evrak biçimi olarak kendisini gösterir. Kambiyo Senedi Nedir sorusunu cevapladıktan “Kambiyo Vergisi Hesaplama” yöntemlerini bilmek gerekmektedir. Döviz ve altın işlemlerinin vergilendirilmesinde önemli yere sahip olan “Kambiyo Vergisi Hesaplama” yöntemleri işin uzmanları tarafından titizlikle işlenmektedir.

Resmi Gazete’de yayınlanan Kambiyo Senetleri Vergi düzenlemesi, yeni düzenlemeleri de beraberinde getirecek mi?

KAMBİYO SENEDİ KULLANIMI

Kambiyo senedi ilgili kanunların emirlerinde kayıtlı olan düzenlemelerle içindeki haklar bakımından mutlak suretle para tahsilini konu alır. İktisadi çerçevede bünyesinde birçok işlem ve talep görmekte olan kambiyo senedi kullanımı Türk Ticaret Kanunu’nda tarafların sorun yaşamaması bakımından bilhassa derlenmiştir. Ayrıca “Kambiyo İktisat” dillerinde kambiyo senetleri “döviz”, “efektif” manalarında da ifade edilmektedir.

KAMBİYO SENEDİ ÇEŞİTLERİ

Resmi kayıtlar bakımından ele alınması gereken kambiyo senetleri çeşitleri devlet tarafından Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili mevzuatlarında açıktan ve detaylı olarak çeşitleri oluşturulmuştur. Bu bağlamda “Kambiyo Senetleri Çeşitleri”ni şöyle listeleyebiliriz:

  • Poliçe Bono (Kanunda bazen emre muharrer senet olarak da geçer.)
  • Çek (Çek: TTK. m. 730, çekle ilgili olarak poliçeye atıfta bulunmuş olup, diğer özel durumlar için ise özel hükümler içermektedir. Çekle ilgili çek kanunu da mevcuttur.)

Yeni ekonomik düzenlemeler yolda olduğuna dair söylentilerin olmasına rağmen vergilendirmelerde yapılacak yeni arttırımlar vatandaş tarafından nasıl karşılık bulacak merak ediliyor

KAMBİYO SENETLERİNİN NİTELİKLERİ

Senetlerde mahfuz olan hak, senet ile beraber doğar, senetten önce yoktur.
Kanunen emre yazılı senetlerdir. Kamu güvenliğini haiz senetlerdir.
Şekil şartlarına tâbidirler.
Devir, ödeme, üzerlerine imza atanların hak ve yükümlülükleri, hak sahiplerinin haklarını kullanmak için yerine getirmeleri gereken şartlar, söz konusu senetlere bağlı alacakların takibi, zaman aşımı bakımından özel kurallara tâbidirler. Kanuni veya kazai atıfet mehilleri geçerli değildir.

Kambiyo işlemlerinde mutlaka araştırılması gereken konular bulunmaktadır. Sıklıkla “kambiyo senetlerine özgü takip” işlemlerinde taraflar birçok konuyu unutabilmesi ve “kambiyo senetlerinde zamanaşımı” durumlarını değerlendirmesi gibi konular önemlidir. “Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu” iyi analiz edilmeli ve “kambiyo senetlerinde yetki” kimde bu iyi öğrenmelidir.

Bir diğer önemli konu “kambiyo senetlerinde imzaya itiraz” ve “kambiyo senetlerinde itiraz süesi” gibi konulardır. Farklı kambiyo senetlerindeki ortak durumlarında ise “kambiyo senetlerinin ortak özellikleri” konuları es geçilmemesi gereken ana konular olmaktadır.

YORUM YAZ

1 YORUM VAR

  • Altın Döviz Vergisi 2020
    3 ay önce

    […] Resmi Gazete’de yayımlandı. Alınan karara istinaden gazetede şu açıklama yer aldı: Kambiyo işlemlerinde uygulanan Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV) oranı binde 2’den yüzde […]

    Cevapla