FAİZ YEMEK HARAM MIDIR?

İbrahimi dinler yani; İbrahim Peygamber ve sonrasında gönderilen tüm peygamberler ve öğretilerinde yer alan faiz kavramı, “Faiz yemek haram mıdır?” sorusuna hep haramdır cevabı vermiş ve yaratıcı tarafından yasaklanıp kılınmıştır.

FAİZ YEMEK NE DEMEK?

Faiz, paranın üretime girmeden mağdurun ihtiyacını gidermek üzere üzerine vade süresince belirtilen artı değer karşılığı verilen borç paranın karı demektir. Günümüzde devletlerin meşru görüp faaliyetlerini yasal çerçevede yürüten finans kuruluşlarının verdiği faiz ile tarihte kutsal kitaplara konu olan faiz birbirinin benzeri değildir. Faiz yemek haram mıdır? sorusunu bu çerçevede ismi aynı fakat işlevi farklı olan bu faiz sistemini Kredisende.com editörlerinden Deniz İşisağ ele alıp, kutsal kitaplarda geçen ayetler ışığında yorumladı.

Merkez Bankası; ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumlarını strateji gereği planlar ve yıllık enflasyon oranlarını açıklar.

 

FAİZ YEMEK NEDEN HARAM

Kutsal kitaplarda yasaklanan faiz; toplumda paraya ihtiyacı olanlara aylık veya yıllık verilen borç karşılığında olağanüstü derecede artı değer para alması faizdir. Faiz yemek neden günahtır sorusunun altında yatan gerçeklerde ise şu soru çıkar ortaya; “peki bu faiz o ihtiyaç sahibine ne gibi etkileri oluyor?” İşte bu sorunun cevabı toplumsal düzeni yerle bir edecek psikolojik vakalar zinciri yaratmaktadır. Faiz yemek haram mıdır? sorusunu daha fazla irdeleyebiliriz. Okumaya devam edelim:
Faiz yemek neden günah diye sorguladığımızda ise ortaya toplumsal ciddi sorunlar çıkmaktadır. Borçla faizli para alan ihtiyaç sahibi kısa sürede ihtiyacını gidersede daha sonrası için ciddi manada borç yükünün altına girdiği için; faiz veren yani günümüzde “Tefeci” olarak adlandırılan kişi tarafından ciddi anlamda mağdur edilmektedir. Bu yüzden yaratıcı; insanların toplumsal refahını sağlamak için faiz sistemini haram kılmıştır.
Kredi Faiz hesaplama ile ilgili güncel olarak hazırladığımız bankaların faiz oranlarını bu linkten inceleyebilirsiniz: https://www.kredisende.com/kredi-faiz-hesaplama-2020/

FAİZ YEMEK ORUCU BOZAR MI?

Bozmaz. Çünkü oruç ibadeti farklı faiz yükümlülükleri ayrı kavramlardır. Lakin yaratıcıya bir yandan ibadet ederken diğer yandanda faizle para kazanmak çelişkili durum olduğu için Kuran’da fasık olarak tabir edilen müslüman profili ortaya çıkmaktadır. faiz yemek gunahmi diye sorgulayan müslümanlar faiz yemek allaha savaş açmak demek olduğunu da bilirler. Faiz yemek ayet karşılığı ise; Bakara Suresi 279. Ayet: “Eğer böyle yapmaz, faize devam ederseniz, Allah ve Elçisi’nin size savaş açmış olduğunu bilin” diyerek müminleri ciddi manada uyarmaktadır.
faiz yemek hükmü; Bakara Suresi 279. Ayeti ile ortaya konmuş olup bir müslüman için kesinlikle tartışmaya kapalı bir konudur. Faiz yemek günahı kişinin kendi ile yaratıcısı arasında bir olgu olduğu için 3. şahsı ilgilendiren bir durum değildir. Faiz yemek günah olması her ne kadar toplumsal bir sorun olsa da kişi bilmeden faiz yemek günah mı sorusunu sormasının da manası olmamaktadır. Bilmeden faiz yemek mümkün değildir.

Yüksek enflasyon alımgücünü düşürür ve malların değer kaybı yaşamasına neden olur. Üretim gücü ile ilişkili olan enflasyon oranı ülkenin üretim gücünü yansıtır

 

BANKADAN FAİZ YEMEK GÜNAH MI?

Günah değildir. Çünkü; yakın zamanlarda devletlerin para politikaları ve uluslararası ekonomi sisteminde bankaların iş hayatındaki yeri ve önemi oldukça önemlidir. İş insanlarının yatırım yapması ve para kazanması için bankaların finansman desteğine ihtiyaç duyarlar. İlk akla; “banka faizi yemek günahmı” sorusu gelmesi ise gayet doğaldır. Fakat İbrahimi dinler kaidelerinde yer alan emirlerde bahse konu olan faiz ile günümüz finans dünyasında adlandırılan faiz sadece isim benzerliğinden ibarettir. Sadece “Tefecilerin” yaptığı ticareti paranın faizi yemek günahmı sorusu ile karşılaştırırsak vereceğimiz cevap kesinlikle “EVET. GÜNAHTIR” olacaktır.
Kuranda faiz hakkında ayetler ele alınmadan bu konularda hüküm vermek oldukça yanlış bir yol olacaktır. Nitekim Allah; Kuran’ı Kerim’in Nahl Suresi 116. Ayeti’nde “Ağzınıza geldiği gibi yalan yanlış konuşarak, “Bu helâldir, bu haramdır” demeyin; çünkü Allah hakkında asılsız şey söylemiş olursunuz; Allah hakkında asılsız şey söyleyenler de kesinlikle iflah olmazlar.” diyerek kendisinden başka haram helal tayin edici bir mercinin olmadığını ortaya koyar.
kuranda faiz ile ilgili ayetler araştırıldığında karşımıza “Riba” kelimesi çıkmaktadır. Arapça olarak ayetlerde “Riba” kelimesi Türkçe’ye mealciler tarafından “Faiz” olarak geçirilmiştir. Riba kelimesinin günümüzdeki Türkçe’de “Tefecilerin” yaptığı uygulamanın tam karşılığı olarak geçmesine rağmen her Riba kelimesine faiz olarak çevrilmesi faiz yemek büyük günah mı sorularının sorulmasını ve böylece bankacılık sistemini de şüpheli yaklaşılmasını sağlamaktadır.
Peki ya bankaların veya başkaca finans sistemi kredi verirken aldığı faizi neye göre belirler?
İşte can alıcı soru budur. Bu soruya verilen cevabı doğru kavradığınız zaman incilde, kuranda ve tevratta faiz ayetleri kendini daha iyi ortaya koyacak ve Allah’ın koyduğu ekonomik ve toplumsal sistemi daha iyi anlayabileceğiz.
Bankalar; devletlerin ön gördüğü enflasyon ile kredilerindeki faiz oranlarını belirler. Yani; devletin açıkladığı; yıl sonu paranın değerinin artması veya azalmasının yüzdelik dilimleriyle beraber bankalar kredi kullandırdığı müşterilerine verdiği paranın vadeli taksitlerine o paranın yıl içerisindeki karını koyarlar. Bankalar kredi faizlerinden büyük paralar kazanmazlar. Böylelikle bankalardan veya finans kuruluşlarından alınan taksitli paranın haram olması durumu söz konusu değildir. kuranda faiz kavramı, doğru anlaşıldığında bu sonuç yadsınamaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır.
kuranda faiz kelimesi kendisini “Riba” olarak ortaya koyar ve bu “Riba” zulüm edecek cinsten borç tahsilatını karşılamaktadır. kuranda faiz haram mı sorusunu son olarak bir örnek ile ele alalım; “Ziraat Bankası’ndan 36 ay vadeli 100.000 TL kredi çektiniz. Bu parayı aylık 3.472,41 TL olarak ödemeye başladınız. 36 ay sonunda bankaya toplamda 125.006,76 TL ödeme yapacaksınız. Yani banka sizden 36 ay süreli verdiği para karşılığında 25.000 TL kar elde etti.
Peki siz Bankadan aldığınız 100.000 TL ile ev aldığınızda ve bu evin değeri 36 ay sonra satmaya karar verdiğinizde 125 bin TL düzeyinde mi kalacak? Hayır. Daha yüksek bir meblağ karşılığında satacağınız evden kar elde edeceksiniz. Böylelikle devletin açıkladığı enflasyon oranlarıyla alınan kredilerde yaptığınız yatırımların getirisi ve götürüsünü doğru hesapladığınızda zarar etmediğinizi aksine kar elde ettiğinizi anlayacaksınız.

Para basmak ülkeler için büyük risk ve hatta kimi zaman intihardır. Bastığı para karşılığında teminat göstermesi gereken ülkeler bu teminatları yerine getirmediği sürece ekonomik krizin gölgesinde yaşar

incilde faiz yasağı, tevrat ve incilde faiz ile ilgili ayetler, hatta kuranda faiz ayetleri hepsini ele alıp inceleyin; bu yasakların günümüzde “Tefecilerin” yaptığı faizin karşılığı olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Faiz yemek ekşi sözlük tarafından da kullanıcı yorumlarına açılmış bir konudur. Faiz yemek hadis kaynaklarında Peygamber tarafından söylenmiş olduğu iddia edilen sözler ortadadır.
kuranda faiz vermek; karzı hasen sistemi ile öğütlenir. Bakara Suresi 245. Ayet’inde geçen “Kim Allah’a güzel bir borç verirse Allah da bunu kat kat fazlasıyla öder. Daraltan da genişleten de Allah’tır ve O’na döndürüleceksiniz.” emri gereği müslümanların birbirlerine maddi yardımlar yapması gereğine vurgu yapar. Bu yardımlar aynı karşılık olarak ya geri alınır ya da borç hibe edilir. kuranda faiz neden haram olduğu insanların birbirlerine destek olmasını teşvik etmekle alakalı bir durum olduğunu özetlesek yanılmış olmayız.

YORUM YAZ